Gratis bezorging vanaf €100
Verse ingrediënten
Duurzaam en lokaal
Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd
Aantal
Totaal
Er zijn 0 artikelen in uw winkelwagen. Er is 1 artikel in uw winkelwagen.
Totaal producten
Totaal
Ga door met winkelen Doorgaan naar betalen

Algemene voorwaarden

     

1. Identiteit ondernemer

(1) Mosselbox is gevestigd aan de Faelweg 1, 4354 RB te Vrouwenpolder, Nederland en is onderdeel van Viskwekerij Neeltje Jans B.V. KVK-nummer: 22024515, BTW-nummer: NL0063664147B01). Mosselbox zal hierna ook wel worden aangeduid met de woorden “Mosselbox” of “wij”.

(2) Mosselbox verkoopt en levert eenmalige of op basis van een lidmaatschap terugkerende, variërende maaltijdboxen.

(3) De maaltijdbox zal hierna ook wel worden aangeduid als het “product” of “overeenkomst”.

2. Toepasselijkheid

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. De consument wordt hierna ook wel aangeduid met de woorden: “klant” of “je/jij”.

(2) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen. Van eventuele ingeplande aanpassingen zullen wij je ten minste zeven (7) dagen van tevoren inlichten. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw overeenkomst te beëindigen. Indien er sprake is van een lidmaatschap kan je jouw overeenkomst opzeggen via jouw Mosselbox-account of via één van onze contactmogelijkheden die te vinden zijn op onze website (
https://www.mosselbox.com/contact-opnemen/). Dit met naleving van de wijzigingsdeadline van pauzeren en opzeggen, welke te raadplegen is via de Veelgestelde vragen of via jouw Mosselbox-account. Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) opzegt, en je blijft vanaf de voorgenomen ingangsdatum van de aangepaste algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de aangepaste algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst toepasbaar.

3. Het aanbod

(1) De aangeboden producten inclusief de vermelde prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod dat door jou kan worden aanvaard. Wij behouden ons het recht voor het aanbod aan te passen.

(2) Onze omschrijving van de producten is altijd zo nauwkeurig en volledig mogelijk. We kunnen echter niet voorkomen dat er fouten worden gemaakt, kennelijke vergissingen en fouten in afbeeldingen, specificaties en gegevens van het aanbod binden Mosselbox niet.

(3) Ons aanbod richt zich op consumenten in Nederland. De gekochte producten zijn niet bestemd voor doorverkoop tenzij hiervoor uitdrukkelijk door Mosselbox toestemming is gegeven.

4. De overeenkomst

(1) Om een product te kopen vragen we je om een Mosselbox-account aan te maken om jouw bestelling en voorkeuren te kunnen beheren en waardoor je in het vervolg makkelijk en snel producten kan kopen. In jouw Mosselbox-account kan je jouw maaltijdvoorkeuren aanpassen. Indien er sprake is van een lidmaatschap en je jouw maaltijdvoorkeuren niet tijdig aanpast met naleving van de wijzigingsdeadline, worden jouw maaltijden op basis van jouw eerdere keuzes automatisch geselecteerd.

(2) Na het aanmaken van een Mosselbox-account kan je in het bestelproces het bestelformulier van Mosselbox volledig invullen en bevestigen. Door het bevestigen van het bestelformulier van Mosselbox dien je een offerte in bij Mosselbox. Ontvangst van de ingediende offerte wordt elektronisch bevestigd. Deze bevestiging vormt echter niet automatisch het akkoord op de offerte en er vindt niet automatisch een overeenkomst plaats.

(3) Mosselbox behoudt zich het recht voor om de offerte zonder opgave van redenen te weigeren of te accepteren tot de 
wijzigingsdeadline. Een recht op levering van de bestelde maaltijdboxen komt tot stand na afloop van de wijzigingsdeadline en na acceptatie door Mosselbox. In ieder geval kan Mosselbox een offerte weigeren indien er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3.3 en 13.2 van deze algemene voorwaarden.

(4) Een overeenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde of voor bepaalde tijd.

(5) De minimale leeftijd om een Mosselbox account aan te maken en een product te kopen is achttien (18) jaar. Mosselbox verkoopt en levert geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

5. Jouw verplichtingen

(1) Alle informatie die je aan Mosselbox opgeeft, zoals adresgegevens voor bezorging, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord is vertrouwelijk en mag daarom niet worden gedeeld met derden. Je moet het wachtwoord veilig en onbereikbaar voor anderen houden en ons van een eventueel verlies of doorgave op de hoogte stellen door gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website (https://www.mosselbox.com/contact-opnemen/). Voor misbruik van jouw Mosselbox-account en/of wachtwoord draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Mosselbox is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart Mosselbox tegen eventuele aanspraken van derden.

(2) Je bent verplicht aanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en na te leven. Voor eventuele schade door het niet naleven van aanwijzingen is Mosselbox niet aansprakelijk en je vrijwaart Mosselbox tegen eventuele aanspraken van derden.

6. Bezorging
(1) Wij behouden ons het recht voor om pas na betaling van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Je kan in dit verband geen beroep doen op eerdere leveringen.

(2) Wij bezorgen overal in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.

(3) Wij bezorgen op het adres dat je als bezorgadres kenbaar hebt gemaakt in jouw Mosselbox-account. Een adreswijziging gaat in voor de eerstkomende bezorging mits de 
wijzigingsdeadline is nageleefd tijdens het doorgegeven.

(4) Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende de jouw opgegeven bezorgdag mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; jij bent aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade.

(5) Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst tot stand worden gebracht door de producten in bewaring te stellen bij buren of door de producten bij jouw woning te plaatsen. Dit kun je aangeven als bezorgopmerking in jouw Mosselbox-account. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en Mosselbox is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven, beschadigen of verdwijnen van de producten. De bezorgopmerking is niet bindend en Mosselbox kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld in een situatie waarbij de kwaliteit van de producten niet  kan worden gewaarborgd of in gevallen van overmacht (§11(5)).

(6) Wij leveren bestelling die alcohol bevatten (<15%). Wij behouden ons het recht voor om op enig moment bij elke bestelling naar een geldig legitimatiebewijs te vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van consument of een derde aan wie de bestelling wordt afgegeven. Controle bij twijfel over leeftijd geldt in ieder geval voor personen tot 25 jaar. Indien de consument of de persoon wie de bestelling in ontvangst neemt niet aan de wettelijke minimale leeftijd van achttien (18) jaar voldoet, is onze bezorger gerechtigd te weigeren de bestelling af te leveren.

7. De Prijs

(1) Prijzen zijn inclusief btw en inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij drukfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

(2) De vorderingen van Mosselbox zijn per direct opeisbaar.

(3) Betaling kan alleen doormiddel van de bij de bestelling aangegeven betaalmogelijkheden. Je bent verplicht te betalen binnen de overeengekomen betalingstermijn.

(4) Mosselbox behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, onder voorwaarde dat wij je ten minste veertien (14) dagen van tevoren inlichten. Mocht je het niet eens zijn met de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen. Dit kan doormiddel van de contactmogelijkheid via onze website (
https://www.mosselbox.com/contact-opnemen/), met inachtname van de wijzigingsdeadline. Indien je de overeenkomst echter niet beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

8. Betaling

(1) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jou opgegeven betaalmethode.

(2) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Je bent verplicht om onjuistheden in vermelde betaalgegevens direct aan Mosselbox te melden. Wij accepteren iDeal, Visa, MasterCard, PayPal en Klarna.

(3) Wanneer je in het bestelproces voor betaling via PayPal of creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je PayPal account c.q. creditcard.

(4) Je bent verplicht om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op jouw bankrekening staat op het moment van de betaling.

(5) Als je het niet eens bent met een betaling via PayPal of creditcard als bedoeld onder §8(4), kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en jouw bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

(6) Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, kunnen de bestellingen nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal Mosselbox nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.

(7) Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op je te verhalen.

(8) Mosselbox behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de klant niet (volledig) aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

9. Pauzeren en opzeggen

(1) In alle gevallen, bij pauzeren en opzeggen, ben je verplicht vóór de wijzigingsdeadline de overeenkomst te pauzeren of op te zeggen. Mocht je de overeenkomst pauzeren of opzeggen na het verstrijken van de wijzigingsdeadline, leveren wij de eerstvolgende bestelling op de afgesproken bezorgdag uit.

Indien je de overeenkomst vóór de 
wijzigingsdeadline pauzeert of opzegt zal je de eerstvolgende bezorgdag geen bestelling ontvangen. De wijzigingsdeadline geldt ook voor eventuele overige wijzigingen van de overeenkomst.

Pauzeren
(2) Je kunt op elk moment een overeenkomst pauzeren. Dit betekent dat je jouw eerstvolgende levering van producten laat uitvallen. De bestelling erna wordt de bezorging weer hervat, tenzij je opnieuw pauzeert. Je dient jouw overeenkomst vóór de 
wijzigingsdeadline te pauzeren via jouw Mosselbox-account.

Opzeggen
(3) Indien je een lidmaatschap bent aangegaan die strekt tot het herhaaldelijk bezorgen van de maaltijdbox, spreken wij van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan je te allen tijde opzeggen. Je dient vóór de 
wijzigingsdeadline de overeenkomst op te zeggen via jouw Mosselbox-account. De opzegging van de overeenkomst zal dan definitief in werking treden.

(4) Je kan de overeenkomst opzeggen via jouw Mosselbox-account; daarnaast kan je altijd opzeggen via één van onze contactmogelijkheden op onze website (
https://www.mosselbox.com/contact-opnemen/).

10. Kortingscodes

(1) Mosselbox biedt kortingscodes aan.

(2) Zodra de kortingscode via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.

(3) Kortingscodes hebben alleen betrekking op een nieuw lidmaatschap bij Mosselbox, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Als je al een bestaand lidmaatschap hebt, dan kan je de kortingscode en/of voucher niet inwisselen. Per huishouden is het mogelijk om slechts één keer een korting te verzilveren. Per huishouden is het toegestaan om slechts één Mosselbox-account te hebben. Per uniek adres is het toegestaan om slechts één Mosselbox-account te hebben.

(4) Mosselbox behoudt zich het recht voor om de voorwaarden of duur van kortingen te beperken om misbruik te voorkomen. Aan de hand van de gegevens die voor een bestaande of recente overeenkomst worden gebruikt, zoals jouw naam, telefoonnummer, bezorgadres, e-mailadres en/of betaalmiddel, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de korting.

(5) Sommige producten en/of diensten kunnen uitgesloten zijn van de korting.

(6) Kortingscodes kunnen enkel verzilverd worden op de Mosselbox website en zijn slechts eenmalig te gebruiken. De kortingscodes zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Sommige kortingscodes zijn enkel van toepassing op bepaalde aangewezen producten.

(7) Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de kortingscodes wordt ontzegd. Mosselbox heeft het recht om kortingscodes in te trekken in het geval wij dit noodzakelijk achten om wat voor reden dan ook.

11. Aansprakelijkheid van Mosselbox

(1) Mosselbox is enkel aansprakelijk voor door de klant geleden schade in het geval dat die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Mosselbox.

(2) Aansprakelijkheid van Mosselbox voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) Mosselbox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord. Je vrijwaart Mosselbox tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) Mosselbox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Mosselbox gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en je vrijwaart Mosselbox tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) Mosselbox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Mosselbox of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Mosselbox diensten of producten gebruikt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(6) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea's gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Mosselbox. Zij kunnen hier een beroep op doen.

12. Privacy

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website of via https://www.Mosselbox.com/about/privacy. Vragen over hoe Mosselbox met jouw persoonsgegevens omgaat kun je sturen naar info@mosselbox.com.

(2) Wanneer je een bestelling plaatst, gebruikt Mosselbox jouw e-mailadres om je vergelijkbare producten en diensten aan te bieden per e-mail. In het gevalt dat je niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen dan kan je uitschrijven of jouw voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails. Je kunt je ook uitschrijven via de instellingen in jouw Mosselbox-account. Meer informatie over e-mailmarketing en het gebruik van jouw persoonsgegevens vind je op 
https://www.mosselbox.com/about/privacy/.

13. Fraude

(1) Wij behouden ons het recht voor om alle Mosselbox-accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste- of frauduleuze activiteiten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling, lidmaatschap en/of Mosselbox-account na onjuiste- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.

14. Klachten

(1) Mocht je toch een klacht hebben kun je die via https://www.mosselbox.com/contact-opnemen/ aan ons melden. We proberen binnen vijf (5) werkdagen te reageren op jouw klacht.

(2) In het geval dat je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je een klacht sturen naar het 
ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

15. Intellectueel eigendom

Onze app, website en diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op onder andere logo’s, software, teksten en beelden zijn van Mosselbox. Het is niet toegestaan om delen van onze app, website of diensten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

16. Overige bepalingen

(1) Op alle overeenkomsten tussen Mosselbox en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Mocht een voorwaarde in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige rechtsgeldige voorwaarden wel geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige voorwaarde een nieuwe voorwaarde die zo min mogelijk zal afwijken van de eerdere voorwaarde.

17. Wettelijke garanties

(1) Mosselbox blijft aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit of verborgen gebreken in de maaltijdbox onder de voorwaarden voorzien in VI.2 en volgende van het Wetboek van economisch recht.

18. Herroeping

De klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van de eerste bestelling, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De klant betaalt dan alleen voor de gedurende deze veertien (14) dagen reeds geleverde producten en de producten die reeds ingepland zijn. Om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) van het volgende product ben je verplicht vóór de wijzigingsdeadline de overeenkomst te herroepen.


Mosselbox – juli 2022